Bài 12: Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, là chìa khóa giúp chúng ta biết công ty nào báo cáo tài chính trung thực.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

C ũ n g giống như mọi cá nhân phải đóng thuế khác, các công ty Mỹ cũng phải đóng thuế trên thu nhập của họ. Ngày nay, ỗ Mỹ, số tiền đó chiếm khoảng 35% thu nhập. Số tiền thuế đã trả được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh trong mục Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

Giờ dây điều thú vị về Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp là nó phản ánh đúng lợi nhuận trước thuế. Đôi khi, các công ty muôn cho mọi người thấy rằng họ đang tạo ra nhiều tiền hơn thật sự. (Bạn đang ngạc nhiên lắm phải không?) Một trong những cách xem họ có báo cáo chính xác không là xem xét các chứng từ luu ở SEC và xem họ đã trả bao nhiêu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn hãy lấy con số được báo cáo là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thuế và nhân với 35%. Nếu kết quả thu được không bằng với số tiền mà công ty báo cáo là thuế thu nhập đã nộp, tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu đặt câu hỏi.

Sau nhiều năm Warren đã học được rằng các công ty hay lừa dối cơ quan thuế thì cũng thường chịu khó lừa dố các cổ đông. Cái hay của một công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn là nó tạo ra rất nhiều tiền nên không cần phẳi đánh lừa bất cứ ai để có vẻ tốt đẹp.

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ