Bài 17. Vòng quay tài sản lưu động

VÒNG QUAY TÀI SẢN LƯU ĐỘNG: TIỀN ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO

Tài sản lưu động (current assets) còn được xem là “tài sản hoạt động” (working assets) của doanh nghiệp, vì chúng nằm trong chu kỳ tiền mặt được dùng để mua hàng tồn kho; sau đó hàng tồn kho được bán cho nhà phân phối và trở thành Các khoản phải thu. Các khoản phải thu, khi thu được từ các nhà phân phối, sẽ lại trở về Tiền mặt. Tiền mặt => Hàng tồn kho => Các khoản phải thu  => Tiền mặt. Quy trình này lặp đi lặp lại mãi mãi, và đó là cách mà một doanh nghiệp tạo ra tiền.

Vòng quay tài sản lưu động

Vòng quay tài sản lưu động

Các yếu tố khác nhau của vòng quay tài sản lưu động có thể cho Warren biết nhiều thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp và liệu nó có lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường hay không.

Đọc thêm các bài viết về: Tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu trong các bài sau

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ