Bài 5. Hỗ trợ- kháng cự là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, công cụ đường hỗ trợ và kháng cự được ứng dụng tương đối nhiều trong việc xác định vùng giao dịch.Việc nắm được những khái niệm về nguỡng hỗ trợ và kháng cự là điều kiện cần thiết để thấu hiểu xu hướng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản nhất về các công cụ này.
Giá cổ phiếu được quyết định bởi quy luật cung và cầu trên thị trường. Trong đó, Cung được đại diện bởi người bán. Và cầu đại diện bởi người mua. Quan hệ giữa người mua và người bán, sẽ quyết định đến việc hình thành hỗ trợ và kháng cự

I. Hỗ trợ là gì

Ngưỡng hỗ trợ: Là ngưỡng tại đó lực mua đủ lớn để ngăn không cho giá tiếp tục giảm.

Quan hệ cung cầu ẩn sau ngưỡng hỗ trợ đó là: Khi giá giảm về ngưỡng này, lực mua cổ phiếu giá rẻ xuất hiện; đồng thời, người bán không muốn bán rẻ cổ phiếu của mình, do đó lực bán giảm đi. Vào thời điểm giá về đến ngưỡng hỗ trợ; người ta tin rằng, lực cầu cân bằng hoặc lớn hơn nguồn cung;  và do đó, giá cổ phiếu không giảm nữa và có thể đảo chiều đi lên. Ví dụ:

Chạm hỗ trợ, giá ngừng giảm và có thể đi lên

Chạm hỗ trợ, giá ngừng giảm và có thể đi lên

Nhưng cũng có trường hợp, tại ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tiếp tục mạnh hơn lực mua. Do đó, giá cổ phiếu cần một điểm cân bằng khác thấp hơn. và giá giảm để hình thành nên ngưỡng hỗ trợ mới. Khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ, báo hiệu xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục. Ví dụ

Phá vỡ hỗ trợ, xu hướng giảm giá tiếp tục

Phá vỡ hỗ trợ, xu hướng giảm giá tiếp tục

II. Kháng cự là gì?

Ngưỡng kháng cự: Là ngưỡng tại đó lực bán đủ lớn để ngăn không cho giá tiếp tục tăng.

Quan hệ cung cầu ẩn sau ngưỡng kháng cự đó là: Khi giá tăng đến ngưỡng này, lực bán cổ phiếu với giá cao xuất hiện; đồng thời, người mua không muốn mua cổ phiếu với giá cao, nên lực cầu giảm đi. Do đó ; người ta tin rằng, lực bán cân bằng hoặc lớn hơn lực mua;  và vì thế, giá cổ phiếu không tăng được nữa và có thể đảo chiều đi xuống. Ví dụ:

Chạm kháng cự, giá cổ phiếu không tăng hoặc giảm

Chạm kháng cự, giá cổ phiếu không tăng hoặc giảm

Cũng tương tự như trường hợp của ngưỡng hỗ trợ; Ngưỡng kháng cự có thể bị phá vỡ, nếu như lực mua của người mua đủ lớn, và thắng áp lực của người bán; ngưỡng kháng cự cũ bị phá vỡ, giá có thể tiếp tục tăng và hình thành điểm cân bằng mới. Một ngưỡng kháng cự mới sẽ được thành lập. Ví dụ:

Phá vỡ kháng cự cũ, giá tăng hình thành kháng cự mới

Phá vỡ kháng cự cũ, giá tăng hình thành kháng cự mới

III. Phương pháp xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ/kháng cự, được xác định bởi các đỉnh và các đáy trước đó. Trong đó

  • Hỗ trợ được xác định bởi các đáy trước
  • Kháng cự được xác định bởi các đỉnh trước

Ví dụ:

Cách xác định hỗ trợ và kháng cự

Cách xác định hỗ trợ và kháng cự

 Đồ thị giá FCN (Phía bên dưới), đã dao động trong một khoảng giá khá rộng từ cuối tháng 3/2016 đến giữa tháng 11/2016. Ngưỡng hỗ trợ của FCN được thành lập từ ngày 21/3/2016 xung quanh  mức giá 19.000 đồng. Và trong các tháng sau đó, giá cổ phiếu có 5 lần lùi về mức này và bật tăng trở lại.

Ngưỡng kháng cự của FCN được thành lập lần đầu vào ngày 11/4/2016, xung quanh mức 22.300. Và các tháng sau đó, giá cổ phiếu có 2 lần chạm khu vực giá này và đi xuống.

ngưỡng hỗ trợ-kháng cự của FCN

ngưỡng hỗ trợ-kháng cự của FCN  

IV.  Ngưỡng hỗ trợ thành ngưỡng kháng cự và ngược lại

Hiện tượng, ngưỡng kháng cự trở thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại là rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật.

Khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ, thì ngưỡng hỗ trợ vừa bị phá vỡ sẽ trở thành ngưỡng kháng cự và ngưỡng này rất khó bị phá vỡ. Điều này xảy ra là do, khi ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, kỳ vọng của nhà đầu tư về xu hướng tăng của giá là không còn; và lúc đó nhà đầu tư thường có tâm lý khi giá lên gần ngưỡng hỗ trợ cũ (nay là kháng cự) sẽ bán ra để giảm thiểu thua lỗ.

Một khi ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy, thị trường bước vào giai đoạn giảm giá.

 Ví dụ:

Phá vỡ hỗ trợ, thị trường vào trend giảm

Phá vỡ hỗ trợ, thị trường vào trend giảm, hỗ trợ thành kháng cự

Tương tự như thế: Ngưỡng kháng cự bị phá vỡ, sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh cho giai đoạn tiếp theo. Điều này xảy ra là do: khi kháng cự bị phá vỡ, kỳ vọng nhà đầu tư về giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên là rất lớn. Nên khi giá giảm về đến ngưỡn kháng cự cũ (nay là hỗ trợ), họ sẵn sàng mua vào. Vì thế giá không thể xuyên phá được ngưỡng này.

Khi giá cổ phiếu phá vỡ ngưỡng kháng cự, đó là dấu hiệu giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai.

Ví dụ:

Phá kháng cự đảo chiều xu hướng. Kháng cự thành hỗ trợ

Phá kháng cự đảo chiều xu hướng. Kháng cự thành hỗ trợ

V. Phạm vi giao dịch- trading range

Phạm vi giao dịch trading range, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hỗ trợ-kháng cự cũng như các điểm đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn xu hướng.  Phạm vi giao dịch hình thành trong một khoảng thời gian mà trong đó, giá biến động trong một phạm vi nhỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy, áp lực bán và lực mua đang cân bằng nhau. Khi giá phá vỡ phạm vi giao dịch; hoặc là lên trên kháng cự, hoặc là dưới hỗ trợ, thì đây là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng của cung và cầu trên thị trường.

Nếu giá phá vỡ kháng cự: cầu > cung ( nhu cầu mua nhiều hơn bán) thị trường

Nếu giá phá vỡ hỗ trợ: cung> cầu (áp lực bán nhiều hơn mua);

Sau khi tăng giá từ 27 đến 64, WCOM đã đi vào phạm vi giao dịch  từ 55 đến 63 trong khoảng 5 tháng. Có một lần Breakout không thành công, trong giữa tháng 6 ; Cổ phiếu đã tăng vượt ngưỡng 62, nhưng không duy trì được lâu trên ngưỡng này, và nó đã quay đầu giảm vài ngày sau đó. Cổ phiếu tiếp tục giảm về đến ngưỡng hỗ trợ 55 và phá vỡ ngưỡng này vào đầu tháng 8. sau đó, nó được giao dịch ở mức giá thấp hơn là 50. Đây cũng là ví dụ hỗ trợ chuyển thành kháng cự ki giá cổ phiếu đã có 2 lần tăng lên đến giá 55 nhưng đều quay đầu giảm giá.

Ví dụ về phạm vi giao dịch

Ví dụ về phạm vi giao dịch

VI. Khu vực hỗ trợ và khu vực kháng cự

Đồ thị giá cổ phiếu, phản ánh tâm lý người giao dịch trên thị trường. Do liên quan đến tâm lý, nên rất khó xác định chính xác các giá trị hỗ trợ và kháng cự. Thực tế, giá cổ phiếu, có thể lên trên hoặc xuống dưới các giá trị hỗ trợ và kháng cự. Vì thế, để giao dịch an toàn, người ta thường sử dụng cả một khu vực hỗ trợ, hoặc kháng cự.

Khu vực hỗ trợ: là khu vực giá tại đó lực mua đủ lớn để ngăn không cho giá tiếp tục giảm.

Khu vực kháng cự là khu vực tại đó áp lực bán đủ lớn để ngăn không cho giá tiếp tục tăng.

Khi phân tích, tùy thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu, để quyết định sử dụng ngưỡng hỗ trợ-kháng cự một cách chính xác; hay sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu phạm vi giao dịch   hình thành trong một khoảng thời gian nhỏ (ví dụ dưới 2 tháng) và giá biến động một cách chặt chẽ, ta có thể sử dụng các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự một cách chính xác. Nhưng nếu khoảng thời gian dài hơn, phạm vi biến động rộng và lỏng lẻo hơn. Ta nên sử dụng khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Khu vực hỗ trợ và kháng cự

Khu vực hỗ trợ và kháng cự

VII. Kết luận

Xác định tốt các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự giúp bạn có thể giao dịch cổ phiếu một cách thành công hơn. Mặc dù xác định chính xác các ngưỡng này là rất khó. Tuy nhiện, nhận thức được sự tồn tại và vị trí của nó, có thể tăng cường cho nhà đầu tư khả năng phân tích và dự báo.

Một cổ phiếu khi tiến đến ngưỡng hỗ trợ, thì ta  có thể sử dụng điều này; làm một tín hiệu cảnh báo, cho việc đảo chiều tiềm năng. Và ngược lại. Khi hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu.

Trên đây chúng tôi chia sẻ với các bạn những điểm chính về hỗ trợ và kháng cự. Chiến thuật giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự mang lại khá nhiều thành công. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Để nắm được bí quyết giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự, Các bạn có thể tham gia vào Khóa học: “Phân tích và đầu tư chứng khoán” của chúng tôi. Để biết về Nội dung và lịch khai giảng. Các bạn click và tham khảo tại chuyên mục: Đào tạo chứng khoán của chúng tôi.

Ngoài ra, khi đăng ký ký mở tài khoản để chúng tôi tư vấn, Các bạn cũng sẽ được hướng dẫn chiến thuật này.

Để biết các thông tin chi tiết, mời các bạn liên hệ theo các thông tin sau:

MR. Thành Nam

Điện thoại/zalo/viber: 098.472.2258

facebook: https://www.facebook.com/cophieuvn/

skype: Cophieuvietnam.com

Email: thanhnam@cophieuvietnam.com

Hoặc nói chuyện trực tiếp với chúng tôi qua công cụ Livechat ở góc dưới bên phải màn hình.

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ