BẢN TIN ĐẦU TƯ

Đồ thị phân tích kỹ thuật Vnindex ngày 07/11/2016

Bản tin đầu tư cho ngày 08/11/2016

“Thị trường hồi phục, nhưng thanh khoản kém thuyết phục. Vnindex khó có thể đi xa. Tiếp tục đứng ngoài...

Chỉ báo tạo đáy ngày 05/11/2016

Bản tin đầu tư cho ngày 07/11/2016

Thị trường vẫn kém tích cực; đứng ngoài quan sát là nội dung chính bản tin đầu tư cho ngày 07/11/2016 I. Nhận...

Chỉ số Vnindex ngày 03/11/2016

Bản tin đầu tư ngày 04/11/2016- Xu hướng downtrend tiếp diễn

Tóm tắt nội dung chính bản tin đầu tư ngày 04/11/2016: Xu hướng downtrend tiếp diễn. Đứng ngoài quan sát chờ...

Chỉ báo tạo đáy ngày 03/11/2016

Bản tin đầu tư ngày 03/11/2016- Xu hướng dowtrend, chốt danh mục

Nội dung chính  Bản tin đầu tư ngày 03/11/2016: Vnindex gãy trend tăng dài hạn. Chốt tất cả các danh mục đầu...