CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trích báo cáo tài chính trang 28 quý 4-2017 SWC

Trả lời câu hỏi về SWC

Câu hỏi:  ” Tôi có mua cp của SWC, vừa qua nghe swc thoái vốn tòa nhà 94 Nam kỳ khởi nghĩa lãi 400 tỷ. Nhưng...

Các khoản phải thu

Bài 20. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu: tiền người khác đang nợ công ty Khi bán các sản phẩm cho người mua, công ty có thể thu...

Các khoản phải thu

bài 19. Hàng tồn kho là gì

Hàng tồn kho là sản phẩm của công ty đã nhập kho chờ bán cho các nhà cung cấp. Vì bảng cân đối kế toán...

Bài 18. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

Một trong những điều Warren làm đầu tiên là nhìn vào mục tài sản xem công ty có bao nhiêu tiền mặt và tương...

Bài 17. Vòng quay tài sản lưu động

VÒNG QUAY TÀI SẢN LƯU ĐỘNG: TIỀN ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO Tài sản lưu động (current assets) còn được xem là...

Bẩng cân đối kế toán/tài sản

Bài 16. Tài sản, tài sản lưu động, cố định

Đây là nơi cất giữ tất cả những gì tốt đẹp: tiền mặt, nhà xưởng và thiết bị, các bằng sáng chế, và...

Bài 15. Tổng quan về bảng cân đối kế toán

Mộ t trong những điều đầu tiên Warren làm khi cố gắng xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững...

EPS

Bài 14: Thu nhập (lợi nhuận) trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Thu nhập (lợi nhuận) trên mỗi cổ phiếu  (EPS): là cách để phân biệt người chiến thắng và kẻ thua Thu nhập...

Lợi nhuận sau thuế

Bài 13. Lợi nhuận sau thuế

Sau khi lấy doanh thu của công ty trừ đi tất cả chi phí và thuế, chúng ta sẽ có lợi nhuận sau thuế. Đây là...

Bài 12: Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, là chìa khóa giúp chúng ta biết công ty nào báo cáo tài chính trung thực. C ũ...