Cán cân thương mại tháng 10 Việt Nam

Cán cân thương mại tháng 10 chuyển sang thâm hụt 445 triệu USD. Theo đó, thặng dư thương mại 10 tháng đầu năm là 3,46 tỷ USD.

Tổng cục Hải Quan công bố sơ bộ tình hình xuất khẩu hàng hóa tháng 10 nhập siêu 445 triệu USD so với mức xuất siêu 864 triệu USD trong tháng 9 và 460 triệu USD trong tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,4 tỷ USD (giảm 0,11 so với tháng liền trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ); trong khi đó kim ngạch nhập khẩu là 15,8 tỷ USD (tăng 8,9% so với cùng kỳ và tăng 14,4% so với cùng kỳ). Cán cân thương mại của các doanh nghiệp trong nước thâm hụt 1,92 tỷ USD; trong khi đó hoạt động thương mại của khu vực FDI tạo thặng dư 1,75 tỷ USD.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2016, thăng dư thương mại đạt 3,25 tỷ USD – so với mức thâm hụt 3,2 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2015 và mức thặng dư 2,7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2014 – Trong 10 tháng đầu năm 2016, ước tính kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 143.9 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ (so với mức tăng 8,3% trong cùng kỳ năm ngoái) và kim ngạch nhập khẩu là hơn 140 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ (so với mức tăng 13,4% trong cùng kỳ năm ngoái). Chúng tôi lưu ý ở đây là thặng dư từ các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau 10 tháng đầu năm đạt 17,6 tỷ USD với xuất khẩu tăng 10% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 2,15 so với cùng kỳ (giảm tốc so với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm ngoái của xuất nhập khẩu từ khu vực này lần lượt đạt 19,3% và 18,5%).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt vẫn tăng tốt, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện (tăng 10,4% so với cùng kỳ); hàng dệt may (tăng 4,1% so với cùng kỳ); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 15,6% so với cùng kỳ); giày dép (tăng 7,7% so với cùng kỳ). Trong khi đó, về phía nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của các nhóm hàng nhập khẩu thông thường tăng/giảm không đồng nhất. Cụ thể, nhập khẩu máy móc & thiết bị khác giảm 1,7% so với cùng kỳ và nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,2% so với cùng kỳ; trong khi đó nhập khẩu máy vi tính và các linh kiện tăng 18% so với cùng kỳ, nhập khẩu vải cũng tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Chúng tôi lưu ý rằng Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – Trong hai năm 2014 và 2015, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ lần lượt đóng góp 19-20% tổng kim ngạch xuất khẩu và 4,3- 4,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong năm nay, sau 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này đạt giá trị 6,86 tỷ USD và nhập khẩu giá trị 31,55 tỷ USD từ nước này (tương đương khoảng 22% và 5% tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam).

(Nguồn HSC)

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ