Cập nhật DQC [KHẢ QUAN +15,6%] – VCSC

VCSC công bố báo cáo cập nhật cho CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) với khuyến nghị KHẢ QUAN khi công ty tiếp tục tận dụng lợi thế từ xu hướng chuyển đổi từ sản phẩm chiếu sáng truyền thống sang LED tại Việt Nam, giúp bù đắp cho khó khăn của xuất khẩu. Tỷ lệ tăng của DQC đã tăng nhẹ do giá cổ phiếu điều chỉnh và việc EPS cơ sở cho định giá PE tăng lên.

Đồ thị giá cổ phiếu DQC ngày 25/11/2016

Đồ thị giá cổ phiếu DQC ngày 25/11/2016

Tăng trưởng doanh thu trong nước hơn 20% cho thấy sự thâm nhập của sản phẩm LED tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của DQC. Trên cơ sở nhận định của ban lãnh đạo, chúng tôi ước tính doanh thu từ thị trường trong nước 9 tháng đầu năm tăng mạnh hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ doanh thu từ các sản phẩm LED tăng mạnh, qua đó tổng doanh thu tăng trưởng 12,8%. Điều này củng cố dự báo của chúng tôi là doanh thu từ các sản phẩm LED cả năm sẽ tăng 150%

Doanh thu xuất khẩu giảm 75-80% khi cạnh tranh với Trung Quốc vẫn khiển triển vọng xuất khẩu trầm lắng. Do Trung Quốc bán phá giá các sản phẩm bóng đèn truyền thống vì tình trạng dư cung tại nước này, trong khi các sản phẩm LED của DQC còn kém cạnh trên thị trường thế giới cả về giá thành lẫn thiết kế, xuất khẩu của DQC giảm mạnh khoảng 75%-80% trong 9 tháng đầu năm, theo ban lãnh đạo. Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến cũng sẽ giảm trong Quý 4 vì công ty ghi nhận 135 tỷ đồng doanh thu trong Quý 4/2015, trong khi chúng tôi dự báo xuất khẩu cả năm 2016 chỉ đạt 28 tỷ đồng.

Biên LN từ HĐKD trở về mức bền vững 12,7% từ mức cơ sở cao trong 9 tháng 2015. Biên lợi nhuận từ HĐKD 9 tháng đầu năm 2016 đạt 12,7% so với 14,4% cùng kỳ năm ngoái, khi công ty hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho trị giá 12,8 tỷ đồng, sau khi thanh lý thành công một phần hàng tồn kho. Nếu không tính khoản mục này, lợi nhuận từ HĐKD điều chỉnh đã tăng 16,8% trong 9 tháng đầu năm 2016, thay vì đi ngang.

Không tinh đến khoản lãi từ giảm khoản phải thu từ khách hàng Cuba , chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST của DQC sẽ đạt 15,3% trong năm 2017. DQC ghi nhận lãi từ chênh lệch tỷ giá và tiền phạt từ đối tác Cuba (sẽ trả xong trong Quý 1/2017). Trong 9 tháng đầu năm, tuy lợi nhuận từ HĐKD theo báo cáo đi ngang, LNST theo báo cáo tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ ghi nhận tiền phạt từ đối tác Cuba (17,6% lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm), chi phí lãi vay và lỗ từ chênh lệch tỷ giá không đáng kể vì kể từ Quý 4/2015 đến nay, DQC không hề có nợ.

Nhà máy LED mới được miễn giảm thuế sẽ làm thuế suất thực tế giảm từ 20% năm 2016 còn 9,8% năm 2018. Nhà máy LED mới của DQC, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong Quý 1/2016, sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu hoạt động và được giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo. DQC sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất các sản phẩm LED sang nhà máy này. Chúng tôi cho rằng thuế suất dành cho DQC sẽ giảm vì đóng góp từ nhà máy này sẽ tăng song song với doanh thu của các sản phẩm LED trong cơ cấu tổng doanh thu.

Cập nhật DQC- nguồn VCSC

Cập nhật DQC- nguồn VCSC

Định giá

Mô hình định giá của chúng tôi cho kết quả giá mục tiêu dành cho DQC là 83.100VND/cổ phiếu, kết hợp hai phương pháp P/E (tỷ trọng 30%) và chiết khấu dòng tiền (tỷ trọng 70%). Mô hình chiết khấu dòng tiền có tỷ trọng cao hơn vì phản ánh chính xác hơn quan điểm dài hạn của chúng tôi đối với DQC và mô hình kinh doanh mang lại nhiều tiền mặt, trong khi không có nhiều công ty có thể so sánh với DQC.

(nguồn VCSC)

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ