Cập nhật FPT- KN MUA (VCSC)

Theo nhận định VCSC- KQLN 10 tháng đầu năm của FPT hứa hẹn tăng trưởng 6 tháng cuối năm và 2017 khả quan. Khuyến nghị mua vào, mức giá mục tiêu là 64.300 đồng

Đồ thị phân tích kỹ thuật FPT

Đồ thị phân tích kỹ thuật FPT ngày 22/11/2016

FPT công bố KLQN sơ bộ 10 tháng đầu năm , trong đó LNST đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế tháng 10/2016 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 22% trong Quý 3, khẳng định quan điểm của chúng tôi là tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng cuối năm sẽ mạnh hơn so với 6 tháng đầu năm. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho FPT với giá mục tiêu 64.300VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 54%).

KQKD  của FPT và dự báo của VCSC

KQKD của FPT và dự báo của VCSC

Xuất khẩu phần mềm tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh về doanh thu 27% trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính vẫn đạt kết quả cao, đặc biệt là Nhật Bản, trong đó doanh thu tiếp tục tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số thuê bao tăng mạnh 23% hỗ trợ dịch vụ viễn thông trong 10 tháng đầu năm. Doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu băng thông rộng tăng 17%, trong khi các doanh thu dịch vụ khác (cho thuê đường truyền, voice, trung tâm dữ liệu, và IPTV) tăng đến 39%. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tháng mười tăng mạnh 33% so với 15% trong Quý 3/2016 và âm 11% trong 6 tháng đầu năm, củng cố kỳ vọng của chúng tôi là lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm và đặc biệt là 2017.

Lĩnh vực bán lẻ đạt kết quả cao nhưng không bù đắp được cho phân phối. Lợi nhuận trước thuế mảng phân phối 10 tháng đầu năm 2016 giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái do (1) Không còn phân phối sản phẩm Apple cho MWG từ tháng 09/2015 trở đi; và (2) Lumia đạt kết quả kém. Hoạt động bán lẻ đạt kết quả cao (doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 32% và 42%) phần nào bù đắp, trong đó tăng trưởng doanh thu các cửa hàng hiện hữu đạt mức hai chữ số, mở thêm cửa hàng mới (355 vào cuối tháng 10/2016 so với 252 vào cuối năm 2015) và doanh thu bán hàng qua mạng tăng 97%.

Có thêm nhiều dự án lớn được ghi nhận từ tháng 11/2016 , giúp cải thiện mảng công nghệ trong nước trong hai tháng cuối năm. Lợi nhuận trước thuế giảm 23% trong 9 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bởi dịch vụ CNTT và giải pháp phần mềm. Hai lĩnh vực này dự kiến sẽ ghi nhận một số dự án lớn trong hai tháng cuối năm.

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ