Cơ hội đầu tư cổ phiếu VC3 – mua và nắm giữ dài hạn

Chúng tôi lạc quan VC3 sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2016 khi doanh nghiệp tiếp tục hoạch toán các dự án bất động sản. Với năng lực, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua chúng tôi cho rằng VC3 sẽ tận dụng tốt cơ hội trên. Theo thông tin chia sẻ từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt khoảng 72-76 tỷ đồng tăng khoảng 70% so với thực hiện năm 2015, EPS forward 2016 đạt khoảng 3.300- 3.500 đồng/cp. VC3 là cổ phiếu tiềm năng có khả năng sinh lời ổn định và rủi ro tài chính thấp. Đáng chú ý, trong năm 2016, công ty dự kiến sẽ thu về 75 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án CT1, CT2 Trung Văn, do đó VC3 có khả năng sẽ đột biến trong ngắn hạn.

Đồ thị PTKT VC3

Đồ thị PTKT VC3

Chúng tôi sử dụng 3 phương pháp là so sánh P/E, FCFE và FCFF để định giá cổ phiếu. Và giá trị của cổ phiếu là 42.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu TRUNG & DÀI HẠN.

Chi tiết báo cáo, quý vị xem tại đây:

[embeddoc url=”http://cophieuvietnam.com/wp-content/uploads/2016/11/Báo-cáo-cập-nhật-và-định-giá-cổ-phiếu-VC3_21112016.pdf” download=”all”]

(nguồn MBS)

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ