HBC- Triển vọng ở mức vừa phải

Theo công ty chứng khoán HSC: KQKD 9 tháng đầu năm của HBC đạt ấn tượng. Triển vọng ở mức vừa phải. 

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm nay với mức tăng 96%. Định giá vẫn khá hợp lý trong khi giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện có thể giúp doanh thu tăng trưởng trong năm sau. Tuy nhiên nợ cao và những khoản phải thu quá hạn từ trước để lại là những vấn đề cần lưu tâm. Và mặc dù là giải pháp giảm vay nợ thì kế hoạch tăng vốn sẽ làm pha loãng cổ phiếu

I. Ghi nhận chính về HBC

LNST 9 tháng đầu năm tăng 99% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận mạnh từ xây dựng dự án BĐS nhà ở cộng với hợp nhất công ty con. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện vẫn tăng ấn tượng nhưng bắt đầu tăng kém đi vì cùng kỳ giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện đã ở mức cao. Việc phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn từ trước vẫn cần phải lưu tâm.

HSC điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2016 với LNST tăng trưởng 330% và dự báo LNST năm 2017 giảm 3%. Hoạt động kinh doanh của HBC phụ thuộc nhiều vào thị trường BĐS nhà ở tại TP HCM, vốn có tính chu kỳ. Công ty còn muốn tự phát triển dự án BĐS tuy nhiên điều này có lẽ cần có thời gian. Kế hoạch tăng vốn đang tiến triển chậm; tuy nhiên với tỷ lệ nợ cao như hiện nay có lẽ công ty thực sự mong muốn tăng vốn.

KQKD ấn tượng nhờ thị trường BĐS sôi động và tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện – HBC (Nắm giữ) đã công bố KQKD ấn tượng 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 7.003 tỷ đồng (tăng 99% so với cùng kỳ và hoàn thành 97% kế hoạch cả năm của công ty) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 319 tỷ đồng (tăng 467% so với cùng kỳ, vượt 26,6% kế hoạch cả năm và bằng 89% dự báo đã điều chỉnh của HSC). Trong Q3, doanh thu thuần đạt 2.937 tỷ đồng (tăng 148% so với cùng kỳ) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng (tăng 1.485% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng mạnh nhờ giá trị hợp đồng đã ký lớn, đặc biệt là hợp đồng xây dựng BĐS nhà ở nhờ sự hồi phục của thị trường BĐS. Trong khi đó lợi nhuận tăng trưởng còn mạnh hơn nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện.

Doanh thu tăng trưởng nhờ ghi nhận từ hợp đồng xây dựng BĐS nhà ở và hợp nhất công ty con – Xây lắp vẫn đóng góp chính vào doanh thu của HBC, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu. Trong khi đó 5% còn lại là từ mảng BĐS, KCN và dịch vụ khác. HBC đã ghi nhận 250 tỷ đồng từ cho thuê đất KCN Long Hậu – Hòa Bình trong 9 tháng đầu năm nhờ hợp nhất công ty con là HBI (HBC đã nâng tỷ lệ sở hữu tại HBI lên 97,8% từ 49% trong Q1). KCN Long Hậu – Hòa Bình có diện tích 117,67ha tại Long An. Cho đến nay, KCN này đã cho thuê được 84% diện tích với giá khoảng 62USD/m 2 cho 50 năm. Gần đây, HĐQT của HBC đã thông qua kế hoạch bán KCN này.

Xây dựng dân dụng đóng góp phần lớn vào doanh thu xây lắp – HBC đã ghi nhận doanh thu & lợi nhuận từ một số dự án chủ chốt chẳng hạn như Estella Height giai đoạn 1, Vietinbank Tower, Saigon Center giai đoạn 2 &3, nhà ga T2 Tân Sơn Nhất mở rộng, Vinhomes Central Park, Imperial Garden. Doanh thu từ mảng xây dựng dân dụng đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu, tương đương khoảng 4.650 tỷ đồng trong khi mảng xây dựng văn phòng & TTTM đóng góp 20%; còn lại 10% là từ xây dựng khách sạn & khu nghỉ dưỡng và các công trình khác.

Giá trị hợp đồng ký mới tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại – Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt khoảng 10,9 ng – hìn tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ trong khi năm ngoái tăng 80% từ mức thấp của năm trước đó; theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện là 13,4 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với đầu năm); cùng kỳ là 11,1 nghìn tỷ đồng (tăng 68% so với đầu năm). HBC đã giành được một số hợp đồng lớn như Imperia Sky Garden (2.500 tỷ đồng), Vinhomes Central Park (991 tỷ đồng), dự án chung cư Song Ngọc (948 tỷ đồng), Sunrise City View (876 tỷ đồng) và Vinhomes Golden River (658 tỷ đồng). – Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt khoảng 10,9 ng – hìn tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ trong khi năm ngoái tăng 80% từ mức thấp của năm trước đó; theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện là 13,4 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với đầu năm); cùng kỳ là 11,1 nghìn tỷ đồng (tăng 68% so với đầu năm). HBC đã giành được một số hợp đồng lớn như Imperia Sky Garden (2.500 tỷ đồng), Vinhomes Central Park (991 tỷ đồng), dự án chung cư Song Ngọc (948 tỷ đồng), Sunrise City View (876 tỷ đồng) và Vinhomes Golden River (658 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể lên 10,3% – Lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 723,6 tỷ đồng (tăng 263% so với cùng kỳ) nhờ tỷ suất lợi nhuận tăng từ 5,7% cùng kỳ lên 10,3% do không còn các khoản lỗ ở một số dự án như SSG Tower, Vietinbank Tower và Estella Heights do bị đội giá. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận cũng được cải thiện nhờ có doanh thu từ cho thuê đất KCN (mảng này có tỷ suất lợi nhuận cao là 50%).

Vay nợ tăng kéo theo chi phí lãi vay tăng – Lỗ tài chính thuần giảm nhẹ xuống 33,4 tỷ đồng từ 39 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu HĐ tài chính tăng trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 1% . Chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay tăng vì công ty tăng vay nợ. Đến cuối Q3, tổng nợ của HBC tăng 40% so với cùng kỳ lên 2.869 tỷ đồng; theo đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 2 lần. Trong đó có 2.537 tỷ đồng nợ ngắn hạn, bằng 88,4% tổng nợ.

Tiếp tục trích lập dự phòng phải thu khó đòi – Trong khi đó, chi phí quản lý và bán hàng tăng mạnh lên 286 tỷ đồng (tăng 211% so với cùng kỳ) do (1) chi phí bán hàng tăng do công ty ghi nhận doanh thu từ mảng BĐS và (2) trích lập dự phòng 79,4 tỷ đồng phải thu khó đòi (trong khi đó hoàn nhập 27 tỷ đồng dự phòng trong 9 tháng đầu năm ngoái) chủ yếu là từ Trung tâm thương mại văn phòng Hải Quân, dự án FLC Sầm Sơn và dự án Formosa. Trong khi đó, HBC cũng đã thu hồi 58 tỷ đồng trong tổng số 80 tỷ đồng phải thu từ Đức Khải cho dự án Era Town dưới hình thức nhận một lô đất.

Đến cuối Q3, tổng dự phòng phải thu khó đòi là 246 tỷ đồng (tăng 49,8% so với đầu năm) trong khi đó tổng phải thu cũng tăng đáng kể 39,4% so với đầu năm lên 5.871 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản. Mặc dù vậy chúng tôi cũng nhận thấy có sự giảm dần trong số ngày phải thu từ 306 ngày trong năm 2014 xuống 258 ngày trong năm 2015 nhờ doanh thu tăng mạnh.

II. Dự báo Kết quả hoạt động kinh doanh HBC năm 2016

HSC điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2016 và dự báo lợi nhuận tăng trưởng 330% – Cho năm 2016, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo doanh thu lên 9.277 tỷ đồng (tăng trưởng 83%) từ dự báo trước đó là 8.139 tỷ đồng (tăng trưởng 60%) và dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 359 tỷ đồng (tăng trưởng 330%) từ 220 tỷ đồng (tăng trưởng 163%) dự báo trước đó dựa trên những giả định sau;

1. Chúng tôi dự báo doanh thu từ hoạt động xây dựng sẽ là 8.675 tỷ đồng (tăng trưởng 77%) dựa trên tiến độ xây dựng các hợp đồng hiện tại. Chúng tôi giả định công ty sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ một số dự án lớn như Sài Gòn Center (Quận 1), Vietinbank Tower (Hà Nội), Nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất, Estella Heights (Quận 2), Vinhomes Central Park L4,5,6 (Quận Bình Thạnh).

2. Chúng tôi cũng ước tính doanh thu từ BĐS và các mảng khác là 538 tỷ đồng (tăng trưởng 405%) với ghi nhận khoảng 30% tổng doanh thu của dự án The Ascent do dự án này sẽ bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 12/2016 và ghi nhận doanh thu cho thuê đất tại KCN Long Hậu – Hòa Bình.

3. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 9,7% từ mức 5.8%, theo đó lợi nhuận gộp là 899 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) do không còn ghi nhận lỗ từ các dự án chủ chốt như năm ngoái đồng thời mảng cho thuê đất KCN cũng cho tỷ suất lợi nhuận gộp cao, là khoảng 50%.

4. Lỗ tài chính thuần dự báo là 71,5 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 44,5 tỷ đồng trong năm 2015 do dự báo dư nợ ngân hàng tăng dẫn đến chi phí lãi vay tăng. Đồng thời, chúng tôi cũng dự báo công ty sẽ trích lập tiếp 100 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi, theo đó chi phí quản lý và bán hàng tăng lên 385 tỷ đồng (tăng 164% so với năm 2015).

5. Do đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ là 359 tỷ đồng (tăng trưởng 330%), dự phóng EPS là 3.433đ/cp. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với PE dự phóng là 8 lần và PB dự phóng là 1,8 lần.

III. Dự báo Kết quả hoạt động kinh doanh HBC năm 2017

Cho năm 2017, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ giảm nhẹ 3% so với năm 2016 – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 là 9,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 349 tỷ đồng (giảm 3% so với năm 2016) dựa trên các giả định sau;

1) Chúng tôi ước tính hoạt động xây dựng sẽ đóng góp doanh thu 9.138 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) dựa trên tiến độ xây dựng danh mục dự án hiện tại. Chúng tôi cũng ước tính công ty sẽ ghi nhận 661 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 23%) từ dự án Ascent và KCN Long Hậu – Hòa Bình.

2) Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 9,2% so với mức 9,7% của năm 2016 do giảm ghi nhận doanh thu cho thuê đất KCN là mảng cho tỷ suất lợi nhuận gộp cao. Trong khi đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng xây dựng, là 8%. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng 1% so với năm 2016 đạt 907 tỷ đồng.

3) Chúng tôi cũng giả định chi phí lãi vay tăng dẫn đến lỗ tài chính thuần cũng tăng, là 88 tỷ đồng trong khi đó chúng tôi dự báo chi phí quản lý và bán hàng tăng lên 392 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2016) do chúng tôi giả định công ty sẽ trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong năm 2017 là 80 tỷ đồng.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS pha loãng dự phóng năm 2017 là 2.866đ/cp. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 2017 là 10 lần.

IV. Tin tức khác về HBC

Kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ mất nhiều thời gian triển khai hơn – HBC có kế hoạch phát hành tới 20 triệu cổ phiếu (tương đương 26,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) cho các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn khá chậm có thể là do công ty quyết định tăng giá phát hành sát với giá thị trường hơn thay vì cố định giá phát hành ở mức 23.500đ/cp như trước đó. Do đó, chúng tôi cho rằng kế hoạch này có thể bị trì hoãn cho đến năm sau. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, chúng tôi cho rằng công ty sẽ sử dụng vốn mới huy động được để giảm tỷ lệ vay nợ và cũng để đầu tư vào các dự án BĐS mới.

V. Đồ thị kỹ thuật HBC

Đồ thị kỹ thuật HBC

Đồ thị kỹ thuật HBC

VI. Quan điểm đầu tư.

Lặp lại đánh giá Nắm giữ – Giá cổ phiếu đã tăng 96% so với đầu năm. KQKD ấn tượng và khối lượng hợp đồng chưa thực hiện trong 9 tháng đầu năm tăng đáng kể nhờ sự phục hồi của thị trường BĐS. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn lo ngại về việc tiếp tục trích lập dự phòng phải thu khó đòi cũng như mức nợ ngắn hạn lớn. Định giá dự phóng cho năm sau của cổ phiếu là hợp lý với P/E dự phóng là 10 lần mặc dù chúng tôi vẫn lưu ý rằng ngành xây dựng có tính chu kỳ và một biến động nhỏ sẽ có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

(nguồn HSC)

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ