Ke toan BDS

 

Hướng dẫn hoạch toán kế toán công ty

Các trường hợp Nợ TK Có TK
1.Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải tỏa để quyền sử dụng đất, chi phí lập dự án khả thi… 228 – đầu tư dài hạn 3331: phải trả người bán

111,112,…

2.Dự án địa ốc khi có quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thầm quyền 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1) 228- Đầu tư dài hạn
3.Nhận khối lượng, tư vấn thiết kế… hoàn tất do các nhà cung cấp bàn giao và căn cứ hợp đồng biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá, hóa đơn ghi. 241 -Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

133- Thuế GTGT được khấu trừ

 

331- Phải trả người bán
3.Công trình, hạng mục công trình của dự án địa ốc tổ chức đấu thầu (còn là giao thầu), căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, đơn giá trúng thầu và hóa đơn khối lượng hoàn thành 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

133- Thuế GTGT được khấu trừ

331- Phải trả cho người bán
4.Các công trình , hạng mục công trình được phép tự thi công dựa theo kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hayhạng mục công trình

 

 

 

 

Vào cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất xây lắp hoàn thành thực tế, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp và quyết toán từng phần các công trình, hạng mục công trình

154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 

 

 

 

 

 

 

 

241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

622- Chi phí nhân công trực tiếp.

621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

627- Chi phí sản xuất chung.

623- Chi phí sử dụng máy thi công

 

154- Chi phí sản xuất kinh doanh dang dở.

5. Chi tiền đền bù, chi phí khởi công, chi phí tổ chức công tác đền bù, di dời để giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất hoặc chuyển sử dụng đất…(khi đã có quyết định đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền)

 

Nếu dự án chưa được phê duyệt, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì là 14TK 22

241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1) 111,112,331,311,341……..
6. phân bố chi phí ban quản lý dự án

 

 

Khi phát sinh chi phí bảo lãnh, lãi vay, phải trả trong thời gian thực hiện sự án :

241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

 

241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

338 – Phải trả, phải nộp khác (338

7. Khi căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình 228- Đầu tư dài hạn khác 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
8. Tiêu thụ sản phẩm địa ốc. TK 632- Giá vốn hàng bán TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
9. Ngoài bút toán, đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ thì phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây nắp công trình 632- Giá vốn hàng bán 335 – Chi phí phải trả
10.Khi kết chuyển giá vốn sản phẩm địa ốc( nền ; nhà) 911- Xác định kết quả kinh doanh 632- Giá vốn hàng bán
11.Đến cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 911- Xác định kết quả kinh doanh 641- Chi phí bán hàng

642 -Chi phí quản lý doanh nghiệp

12.Cuối kì chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 911-Xác định kết quả kinh doanh
13. Doanh thu sản phẩm đọa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán 111- Tiền mặt

112-Tiền gởi ngân hàng

131-Phải thu khách hàng

511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333 1)

14. Đối với sản phẩm địa ốc đã được tiêu thụ thuộc dự án đầu tư địa ốc, dựa theo chi phí thực tế phát sinh và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kết toán chi phí trích trước ( quyết toán xây lắp công trình, tiền sử dụng đất hạng mục công trình công cộng..) , bảng phân bổ chi phí.

 

Đối sản phẩm địa ốc chưa tiêu thụ thuộc dự án địa ốc, dựa theo chi phí thực tế phát sinh, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kết chuyển vào giá trị địa ốc,bảng phân bổ chi phí,

 

Chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt khi quyết toán vốn đầu tư và phải thu hồi :

335 – Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

 

228 – Đầu tư dài hạn khác

 

 

 

 

138- Phải thu khác

241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

 

 

 

 

 

 

241- Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

 

 

 

241- Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

15. Khi quyết toán vốn đầu tư đã được phê duyệt, cuối kỳ xử lý có sự chênh lệch giữa số trích trước cùng với số thực tế phát sinh được quyết toán , kết chuyển vào TK 711 ( Thu nhập từ hoạt động khác)

 

 

Trên đây là cách hoạch toán kế toán công ty bất động sản, hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công !

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ