Phân tích cổ phiếu HSG

Doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ công suất & nhu cầu tăng. Hiện P/E dự phóng là 5,6 lần; nghĩa là không hề đắt. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ kém đi do năm 2016 đã tăng trưởng rất mạnh. Do vậy, đưa HSG vào danh mục theo dõi 

I. Điểm nhấn trong Hoạt động kinh doanh HSG

GHI NHẬN CHÍNH – LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 130%, sát kỳ vọng nhờ hưởng lợi từ chính sách quản lý hàng tồn kho tích cực với ảnh hưởng chính rơi vào Q2. Tuy nhiên sản lượng tiếp tục tăng giúp doanh thu tăng trưởng nhưng giá bán bình quân lại giảm. HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2017 giảm 0,5% do không còn ảnh hưởng tích cực từ hàng tồn kho giá thấp như năm 2016. Cho dù vậy doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ công suất & nhu cầu tăng.

KQKD năm 2016 ấn tượng nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện – HSG gần đây đã công bố BCTC hợp nhất năm 2016 với doanh thu thuần đạt 17.893 tỷ đồng (tăng trưởng 2,6% và vượt 25,3% kế hoạch) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.501 tỷ đồng (tăng trưởng 130% và vượt 127% kế hoạch). Doanh thu chỉ tăng trưởng nhẹ vì mặc dù sản lượng tăng trưởng 21,7% nhưng giá bán bình quân lại giảm 15,3%. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng do công ty đã mua hàng tồn kho nguyên liệu giá thấp vào đầu năm, trước khi giá bắt đầu tăng.

Sản lượng tiêu thụ tăng mạnh nhưng giá  bán bình quân giảm mạnh – Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), chúng tôi thấy trong năm 2016 HSG đã tiêu thụ được 851.301 tấn tôn mạ (tăng 11,4%) và 347.431 tấn ống thép (tăng 37,3%). HSG vẫn là doanh nghiệp đầu ngành tôn mạ với thị phần cả nước là 31,4% (năm 2015 là 37,4%). Về ống thép, HSG đứng thứ 2 với thị phần là 19,7% (năm 2015 là 19%); chỉ sau HPG.

Tuy nhiên giá bán bình quân trong kỳ giảm 15,3% do giá tất cả các sản phẩm giảm sau khi giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh cho đến tận cuối Q2 (cuối tháng 3) cộng với cơ cấu doanh thu thay đổi với tỷ trọng ống thép (có giá bán thấp hơn tôn mạ) trong tổng doanh thu tăng. Cho dù vậy giá bán bình quân đã chạm đáy vào Q2 và đã hồi phục 8% vào Q3 và 7,6% vào Q4 sau khi giá đầu vào tăng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng mạnh nhờ quản lý hàng tồn kho hiệu quả – Lợi nhuận gộp đạt 4.179 tỷ đồng (tăng trưởng 62,1%) nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 14,8% năm ngoái lên 23,4%. Công ty đã hưởng lợi nhờ tích cực quản lý hàng tồn kho, trong đó công ty đã mua được hàng tồn kho nguyên liệu giá thấp vào đầu năm.

Hiệu quả của việc quản lý hàng tồn kho là động lực tăng trưởng chính trong đó công ty đã mua hàng tồn kho đủ cho 2-3 tháng sản xuất thay vì 1 tháng như thông thường. Trong khi đó giá bán bình quân đã được điều chỉnh tăng khi giá nguyên liệu tăng. Nguyên liệu đầu vào chính của HSG là HRC (chiếm 80-90% chi phí nguyên liệu) đã tăng từ 280-290 USD/tấn lên khoảng 385 USD/ tấn (tăng 37,5% so với đầu năm), có lúc đã lên đến 425 USD/tấn trong kỳ.

Lỗ tài chính giảm nhờ lỗ tỷ giá giảm – HSG ghi nhận lỗ tài chính giảm xuống còn 235 tỷ đồng so với mức lỗ 393 tỷ đồng trong năm ngoái nhờ doanh thu HĐ tài chính tăng đồng thời chi phí tài chính giảm. Chi phí tài chính giảm 35,6% so với cùng kỳ xuống 273,6 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay giảm nhẹ 6,7% so với cùng kỳ và lỗ tỷ giá giảm mạnh.

Tính đến cuối năm tài chính 2016, tổng nợ là 5.785 tỷ đồng (tăng 5,3% so với đầu năm), bao gồm nợ ngắn hạn là 4.366 tỷ đồng (giảm 3,4% so với đầu năm) và nợ dài hạn là 1.419 tỷ đồng (tăng 46% so với đầu năm). Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống 1,4 lần từ mức 1,9 lần vào cuối năm ngoái.

Chi phí quản lý và bán hàng tăng mạnh để đẩy mạnh bán hàng – Chi phí quản lý và bán hàng tăng 46,8% so với cùng kỳ lên 2.020 tỷ đồng và chiếm 11,3% doanh thu thuần, so với 1.376 tỷ đồng (tương đương 7,9% doanh thu thuần) trong năm ngoái. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 27,6% lên 1.103 tỷ đồng trong khi đó chi phí quản lý tăng mạnh lên 917,5 tỷ đồng (tăng 79,5% so với cùng kỳ) do chi phí cho đội ngũ quản lý tăng mạnh.

HSC dự báo lợi nhuận năm 2017 tương tự như năm nay – Cho năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 22.217 tỷ đồng (tăng trưởng 24,2%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.493 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,5% so với năm 2016):

Mô hình dự báo lợi nhuận HSG

Mô hình dự báo lợi nhuận HSG

Dự báo dựa trên những giả định sau:

1) Chúng tôi giả định tổng sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 19,6% đạt 1,49 triệu tấn nhờ công suất mới tại khu vực miền trung và miền bắc trong khi đó giả định giá bán bình quân sẽ tăng 3,8% so với năm 2016 lên 15 triệu đồng/tấn. Trong năm 2017, HSG sẽ đưa vào hoạt động hai dây chuyền mạ kẽm mới tại nhà máy Hoa Sen – Nghệ An và Hoa Sen – Nhơn Hội với công suất lần lượt là 200.000 tấn và 180.000 tấn mỗi năm, một dây chuyền mạ màu tại nhà máy Hoa Sen – Nhơn Hội với công suất là 90.000 tấn mỗi năm và một dây chuyền sản xuất ống thép tại Hà Nam với công suất 250.000 tấn mỗi năm. Do đó, đến cuối năm 2017 tổng công suất của HSG sẽ tăng lên 2 triệu tấn tôn mạ kẽm (tăng trưởng 23,5%), 660.000 tấn tôn mạ màu (tăng trưởng 15,8%), 880.600 tấn ống thép (tăng trưởng 39,6%) và 93.000 tấn ống nhựa (tăng trưởng 72%).

2) Tuy nhiên, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 19,9% từ mức 23,4% trong năm 2016 do không còn lợi thế từ tồn kho giá rẻ, theo đó lợi nhuận gộp là 4.431 tỷ đồng (tăng trưởng 6%).

3) Tiếp đó chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần tăng lên 333 tỷ đồng từ mức lỗ 235 tỷ đồng năm 2016 do chi phí lãi vay tăng.

4) Đồng thời chúng tôi ước tính chi phí quản lý và bán hàng sẽ là 2.162 tỷ đồng (tăng 7% so với năm 2016), tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu là 9,7%.

Do đó, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là 1.493 đồng/cổ phiếu (giảm 0,5% so với năm 2016), dự phóng EPS là 7.066 đồng/cổ phiếu và theo đó P/E dự phóng là 5,6 lần.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan . HSG đã có một năm nổi bật nhờ nhu cầu thép tăng mạnh và lợi nhuận tăng nhờ tồn kho giá rẻ, theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ trở về mức thông thường trong năm tới do giá nguyên liệu đầu vào đã tăng trở lại kể từ Q2. Định giá P/E dự phóng vẫn ở mức hợp lý, là 5,6 lần cho năm 2017 và chúng tôi dự báo mức tăng trưởng vừa phải cho năm tới với sản lượng tiêu thụ tiếp tục tăng với nhu cầu ổn định được đáp ứng bởi công suất bổ sung từ các dây chuyền sản xuất mới. Trong khi đó, chúng tôi cũng dự báo giá bán bình quân sẽ tiếp tục tăng.

Chỉ số tài chính HSG

Chỉ số tài chính HSG- nguồn HSC

II. Phân tích kỹ thuật HSG

Đồ thị phân tích kỹ thuật HSG

Đồ thị phân tích kỹ thuật HSG

Sau một thời gian tăng giá mạnh mẽ từ đầu tháng 3/2016, HSG đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Trend tăng dài hạn của HSG vẫn được duy trì. Vì thế, việc điều chỉnh giá của HSG là cơ hội để mua thêm cổ phiếu này.

Do thị trường chưa rõ xu hướng. Cho nên chúng tôi quyết định đưa HSG vào danh sách quan tâm theo dõi.

Các khuyến nghị mua bán, sẽ được chúng tôi tư vấn trực tiếp trong phiên qua các kênh chat skype, viber…

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn cách đầu tư hiệu quả, mời quý vị liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

MR. Thành Nam

Điện thoại/zalo/viber: 098.472.2258

skype: Cophieuvietnam.com

Email: thanhnam@cophieuvietnam.com

Hoặc nói chuyện trực tiếp với chúng tôi qua công cụ Livechat ở góc dưới bên phải màn hình.

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ