Tag:

Bộ lọc dòng tiền cophieuvietnam.com

CTD- Giá cao nhưng đáng đầu tư

CTD là công ty đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng. EPS pha loãng khoảng 18.500 đồng,  là Với giá đóng cửa phiên...