Tag:

Cơ cấu doanh thu- nguồn DHC

DHC- đầu tư cho sự sinh tồn (KIS)

Nhu cầu giấy đang gia tăng trong khi nguồn cung trong nươc không đáp ứng đủ.  Nhà máy Giao Long giai đoạn 2, khi...