Tag:

Đồ thị giá cổ phiếu DQC ngày 25/11/2016

Cập nhật DQC [KHẢ QUAN +15,6%] – VCSC

VCSC công bố báo cáo cập nhật cho CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) với khuyến nghị KHẢ QUAN khi công ty tiếp tục...