Tag:

Đồ thị phân tích kỹ thuật FPT

Cập nhật FPT- KN MUA (VCSC)

Theo nhận định VCSC- KQLN 10 tháng đầu năm của FPT hứa hẹn tăng trưởng 6 tháng cuối năm và 2017 khả quan....

Đồ thị PTKT cổ phiếu FPT

Triển vọng FPT: Kỳ vọng tăng trưởng mạnh Viễn thông và phần mềm trong 2017

FPT là tập đoàn CNTT xếp thứ hai trong thị trường internet băng thông rộng tại Việt Nam. Công ty cũng xếp số...