Tag:

Đồ thị kỹ thuật HBC

HBC- Triển vọng ở mức vừa phải

Theo công ty chứng khoán HSC: KQKD 9 tháng đầu năm của HBC đạt ấn tượng. Triển vọng ở mức vừa phải.  HÀNH...