Tag:

Đồ thị phân tích kỹ thuật HSG

Phân tích cổ phiếu HSG

Doanh thu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ công suất & nhu cầu tăng. Hiện P/E dự phóng là 5,6 lần; nghĩa là...