Tag:

Ngành nhựa

Cập nhật ngành nhựa- VCBS

I. 9T.2016 – HƯỞNG LỢI TỪ GIÁ HẠT NHỰA THẤP – Ngành nhựa Việt Nam còn khá non trẻ so với các ngành công...