Tag:

Cập nhật ngành thép-VCBS

I. Điểm nhấn ngành thép – Ngành thép Việt Nam có mức độ cạnh tranh về giá lớn, dẫn tới chi phí sản...