Tag:

Đồ thị phân tích kỹ thuật PNj ngày 22/11/2016

PNJ- Tăng trưởng bền vững nhờ bán lẻ trang sức (Mua 26.9%- VCSC)

Chúng tôi phát hành báo cáo cập nhật CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và đưa ra khuyến nghị MUA trên cơ...