Tag:

Diễn biến giá PPC đến ngày 28/11/2016

Cập nhật PPC- Mua với giá mục tiêu 18.680đ (BVSC)

Theo công ty chứng khoán BVSC, PPC sẽ tích cực hơn trong ngắn hạn, khi tỷ giá diễn biến theo chiều hướng thuận...