Tag:

Đồ thị phân tích kỹ thuật PTB

PTB- Tiềm năng tăng trưởng nhờ nâng cao năng lực sản xuất

Cophieuvietnam.com khuyến nghị mua đối với PTB, mục tiêu tăng giá từ 30-40% trong khoảng 6 đến 9 tháng. I. Điểm...