Tag:

Đồ thị phân tích kỹ thuật SKG ngày 14/11/2016

SKG- Giữ vững mức tăng trưởng mạnh (Mua-VCSC)

 VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG). Lượng khách du lịch đến Phú...