Tag:

Đồ thị giá Cổ phiếu TCM ngày 28/11/2016

TCM_CTCP Dệt may – Đầu tư – TM Thành Công (HSX)

Mặc dù TCM có nhiều tín hiệu lạc quan hơn nhưng xét toàn diện trong bối cảnh hiện nay của ngành Dệt may Việt...